top of page
小提琴團體班一級 M7001A

小提琴團體班一級

M7001A

 

對象: 4-6歲 (初學者)

時間: 每星期六, 09:00 AM - 10:00 AM ; 10:00 AM  - 11:00 AM

人數: 2-5

 

日期及費用:

學期 1: 10/9 – 10/12, 2022 | $ 3,240 (12 堂) + $133 網上報名費*

學期 2: 7/1 – 25/3 , 2023 | $ 2,700 (10堂) + $111 網上報名費*

學期 3: 1/4 – 17/6 , 2023 | $ 2,430 (9堂) + $100 網上報名費*

*請注意,支付平台的 4.1%網上報名費用已計入費用中。不論任何原因的退款,網上報名費將不予退還。

備註: 學生須自備樂器。

小提琴團體班一級 M7001A

HK$0.00價格
    bottom of page